informacje o kodeksie karnym wykonawczym, skarbowym.


Kodeks karny

Informacje: Prawo: kodeks karny wykonawczy, skarbowy.

Kodeks karny

kodeks karny

 
 

Kodeks karny - Prawo jest bardzo rozległe. Oprócz szeregu ustaw i uchwał, ważne są różnego rodzaju kodeksy, które regulują różne gałęzie prawa. Jedną z nich jest prawo karne, którego postępowanie opisane jest w kodeksie karnym.

Postępowanie w przypadku przestępstwa opisane jest właśnie w tym kodeksie. Mówi on także o wymiarze kary, sposobie jej odbycia oraz okolicznościach popełnienia czynu. Postępowanie karne jest w dużej zależności zależne od wytycznych zaproponowanych przez ustawodawcę. Każde przestępstwo jest inaczej traktowane, każde posiada inny wymiar kary i przebieg procesu. Inaczej traktowany jest oskarżony. W przypadku podejrzenia o morderstwo inne są procedury postępowania z oskarżonym, niż w przypadku oskarżenia o kradzież.

W Polsce obecnie obowiązuje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny. Zastąpiła ona ustawę z 1969 roku. Była więc to zmiana, której konieczność wymusił czas. Przez te lata zmieniły się formy przestępstw. Powstały nowe rodzaje np. korupcja, przestępstwa podatkowe itp. Z kolei pierwszym kodeksem karnym obowiązującym na terenach Polski był Kodeks Karny Józefa II. Wprawdzie był to kodeks austriacki, ale obowiązywał również na terenie zaboru polskiego. Obowiązywał on od 1787 roku. Aż do chwili obecnej stosowanych było aż 18 kodeksów.

Specjalną częścią Kodeksu Karnego jest część wojskowa, która dotyczy przestępstw dokonanych przez osoby mundurowe, służące dla sił RP. Ze względu na charakter instytucji militarnej, ludzie ci traktowani są inaczej niż wszyscy cywile. Z kolei dla rozsądzania spraw oszustw podatkowych funkcjonuje od 1999 roku specjalny Kodeks Karny Skarbowy.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przeczytaj także inne interesujące publikacje:
Naturyści w Polsce, historia i plaże. Żylaki kończyn dolnych, objawy i leczenie. Międzynarodowa waluta euro zalety i wady.